İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve TL ye çevrilmesi

13 Ocak 2022     Sirkü 1612   Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 32 Sayılı Karara göre; 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve %80’inin bankaya bozdurma zorunluluğu getirilmiş, 7 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe giren “İhracat Genelgesi ile usul ve esaslar düzenlenmişti. bu zorunluluk 2019-32/53 Tebliğ…