7349 sayılı kanunla Gelir, Damga ve KDV Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler

 25 Aralık 2021      Sirkü 1605     25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7349 sayılı kanunla Gelir, Damga ve KDV Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır. Gelir Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler 1) GVK 9 uncu maddesi kapsamında elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde…