Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj oranı “0”

 22 Aralık 2021     Sirkü 1604   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında 22 Aralık 2022 tarih ve 31697 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 22 Aralık 2022 tarihinden 31.12.2022(Dahil) tarihine kadar bugünden itibaren iktisap edilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç…