KDVGUT yapılan değişiklikler

21 Aralık 2021     Sirkü 1602   21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı resmi gazetede yayımlanan 38 sayılı KDVGUT de değişiklik yapan tebliğ ile KDVGUT de yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır. KDVGUT in (II/F) kısmının (4.25.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. “4.26. Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası 3065…