2022 yılında uygulanacak bazı maktu tutarlar

21 Aralık     SİRKÜ 1601   Vergi uygulamaları ile ilgili olarak yılında uygulanacak maktu hadlere ilişkin belirlemeler GVK 317 ve VUK 534 sıra nolu genel tebliğler ile belirlenmiştir. Bu maktu hadlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­ Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı,…