GVK Geçici 67 inci maddesinde Yer Alan Bazı Stopaj Oranlarında Süre Uzatıldı

16 Aralık 2021     Sirkü 1597   16/12/2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de   yayımlanan 4921 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31/12/2021 tarihinden 31/03/2022 tarihine uzatıldı. Dolayısıyla bu uzatma ile; 1- Türk Lirası Mevduat faizi ve kar paylarına uygulanacak stopaj oranları 31/03/2022…