Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

26 Ekim 2021     Sirkü 1586   7338 sayılı VUK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 26.10.2021 Tarih ve 31640 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu kanunla VUK ve diğer kanunlarda yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır. Gelir Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na mükerrer 20 inci maddesinden…