Defter beyan uygulamasında yapılan değişiklikler (e- defter)

19 Ekim 2021     Sirkü 1585   Gelir İdaresi Başkanlığınca 486 sayılı VUK Genel tebliğinde değişiklik yapan 532 sıra nolu VUK Genel tebliği 19 Ekim 2021 tarih ve 31633 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliğde yapılan değişiklikler aşağıda kısaca özetlendi. Birinci, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci maddeleri ile; ibare değişikliği ve ilaveleri yapılmış,…