Kentsel dönüşümün vergi kanunları karşısındaki durumu

11 Ekim 2021     Sirkü 1584   Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Kentsel dönüşüm sürecine işlerlik kazandıran vergi ve harç istisnaları vardır. 6306 sayılı Kanunda vergi, harç ve diğer konulardaki istisnalar tek tek sayılmıştır. Bunlar; Noter harcı istisnası, Tapu ve kadastro harcı istisnası, Belediyelerce alınan harçlara ilişkin…