VUK Öngörülen değişiklikler (Taslak Metindir -Henüz kanunlaşmamıştır.)

2 Ekim 2021     Sirkü 1582 . VUK da değişiklik öngören Kanun Teklifi TBMM ne sunuldu. Aşağıda kanun taslağı ve getirilmek istenilen düzenlemeler madde metni ile birlikte aşağıya çıkarılmıştır. Taslak yasalaştığında konu tekrar sirkü edilecektir. Söz konusu tasarı 7338 sayı ile bazı değişikliklere uğrayarak kanunlaşmış olup son güncellenmiş hali 26.10.2021 tarih ve 1586 nolu sirkümüzde…