İndirilen Stopaj ve KDV Oranlarının Uygulama Süresi

1 Ekim 2021     Sirkü 1581   1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesi kapsamındaki düşürülen bazı stopaj oranlarının uygulama süresi 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu karar gereği, A) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları…