SGK tebligatları da elektronik ortamda yapılacak

25 Eylül 2021     Sirkü 1579   SGK ca elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin yönetmelik 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı resmi gazetede de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik hükümleri aşağıda özetlendi. Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar (1) Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ…