GVK Geçici 67 madde kapsamındaki tevkifatlar

4 Eyülü 2021    SİRKÜ 1576   4 Eylül 20212 tarih ve 31588 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifatlarla ilgili olarak 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci…