KDV Matrah artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu

20 Ağustos 2021     Sirkü 1572   20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı resmi gazetede yayımlanan 37 sıra nolu KDV Genel tebliği ile KDVGUT tebliğinde değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır. 1- İhracat istisnası kapsamındaki 5.7.2 başlıklı aracı firmalar ve yetkilendirilmeleri için başvuru dilekçesine eklenmesi gereken imza sirküleri bundan sonra eklenmeyecek. 2- KDVGUT…