Prim Hizmet Beyannameleri ve Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi

9 Temmuz 2021     Sirkü 1561    Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarih ve 136 sıra numaralı VUK Sirküleri ile; 1– 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz…