e-belge olarak düzenlenen belgelere ilişkin Ba-Bs formu uygulaması değişti

8 Temmuz 2021     Sirkü 1560   25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı resmi gazetede yayımlanan 396 sıra numaralı VUK Genel tebliğinde değişiklik yapan 523 sıra nolu VUK Genel tebliği ile elektronik belge olarak düzenlenen belgelere ilişkin Ba-Bs formu uygulamasında yapılan değişiklikler 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler ile 1 Temmuz…