7326 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun

9 Haziran 2021     Sirkü 1556   Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun 9.6.2021 tarih ve 31506 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak bu tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında…