A-1 sıra nolu Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler

8 Haziran 2021     Sirkü 1555   8 Haziran 2021 tarih ve 31505 sayılı resmi gazetede yayımlanan A-1 sıra nolu Tahsilat Genel tebliğinde değişiklik yapan 13 sıra nolu genel tebliğ aşağıya çıkarılmıştır. Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in 1- Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları”…