Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması

25 Mayıs 2021     Sirkü 1551 Gelir İdaresi Başkanlığınca 25.05.2021 Tarih ve 31491 sayılı resmi gazetede yayımlanan 18 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel tebliği ile 1 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel tebliğinde yapılan değişikler yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile 1 nolu tebliğin “32.1. Kurumlar vergisi oranı ve geçici vergi” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere 32.1.1….