Kurumlar vergisi oranı

25 Mayıs 2021     Sirkü 1549 Gelir İdaresi Başkanlığınca 25.05.2021 Tarih ve 31491 sayılı resmi gazetede yayımlanan 18 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel tebliği ile 1 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel tebliğinde yapılan değişikler yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile 1 nolu tebliğin “36.8” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “36.9”. 5520 sayılı Kanuna 7316 sayılı Kanunun…