Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve kur farklarının beyanı ve düzeltme işlemleri 

5 Mayıs 2021     Sirkü 1544   Mali yapısı güçlü olan bazı şirketler bazı dönemlerde ilişkili firmalara ve iştiraklerine döviz cinsinden borç vermekte, bu borçlar için de adat hesabı yaparak emsale uygun faiz tahakkuk ettirmektedir. Ancak ilişkili bir şirkete kullandırılan borç tutarının genelde 3 veya çoğunlukla 4’üncü geçici vergi dönemlerinde, borç verilen ilişkili şirketin özsermayesinin…