Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı (Mikro ihracat) Kapsamında elde edilen kazançlarda indirim (Diğer indirimler)

30 Nissan 2021     Sirkü 1542   30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayı resmi gazetede yayımlanan 314 sıra nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanması yapılmıştır. Söz konusu genel tebliğ aşağıda ana hatlarıyla…