Esnaf muaflığı

 30 Nisan 2021     Sirkü 1541   30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayı resmi gazetede yayımlanan 314 sıra nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanması yapılmıştır.   Söz konusu genel tebliğ aşağıda ana…