e- faturanın yanlış-hatalı düzenlenmesi

12 Nisan 2021     Sirkü 1537   Ticari hayatta taraflar arasındaki iş ilişkisinden kaynaklı olarak sehven hatalı faturalar düzenlenebilmektedir. Hatalı düzenlenen faturalarla ilgili olarak bu faturaların nasıl düzeltilebileceği ile hatalı düzenlenen faturaların kayda alınmış olması halinde ne yapılacağı konusunda GİB Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 03.12.2020 tarih ve 93562567-105-36264 sayılı özelge yol göstericidir. Söz konusu…