e- arşiv faturanın yanlış düzenlenmesi,

9 Nisan 2021     Sirkü 1536 e- arşiv fatura uygulaması kapsamında olan mükelleflerce zaman zaman e arşiv fatura düzenlemesi sırasında yanlış veya hatalı fatura düzenlemesi söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında GİB. Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 19.06.2020 tarih ve 72354795-105-E.22337 sayılı özelge yol gösterici niteliktedir. Söz konusu özelge aşağıda…