GVK geçici 67 inci maddesindeki stopajlar

1 Nisan 2021     Sirkü 1531   1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1) Türk Lirası mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları Daha önce 3032 sayılı kararla stopaj oranları düşürülen Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan…