Sınai mülkiyet haklarında KDV ve Kurumlar vergisi istisnası

30 Mart 2021     Sirkü 1530 Vergi Kanunlarımızda yer alan bu istisna KDV 17 ini maddede ve Kurumlar vergisi 5/B Maddesinde yer bulmuş bir istisnadır. KDV Kanunun 17/4-z maddesi gereği 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin…