2021-1 Geçici, vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan18.3.2021 tarih ve 56 sıra nolu Kurumlar Vergisi sirküleri ile 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme…