Verbis’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

16 Mart 2021     Sirkü 1523 Kişisel verileri Koruma Kurumunun Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili sicil kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı 16 Mart 2021 tarih ve 31425 sayılı resmi gazetede yayımlandı Söz konusu karar ile; – Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı…