MSİ vergilendirilmesi

11 Mart 2020     Sirkü 1520   Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır Aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır: – Her türlü hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri), – İştirak…