Ücretlerin vergilendirilmesi

7 Mart 2021     Sirkü 1519   Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin üç temel unsuru vardır. Bunlar Bir işverene tabi olarak çalışmak, Belli bir iş yerine bağlı olmak, Hizmetin karşılığı olarak bir ayni veya nakdi…