Girişim sermayesi fonu

5 Mart 2021     Sirkü 1518   Kurumlar Vergisi Kanununun 10/g maddesi ile de Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. İndirim şartları Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için; – İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen…