İdareye sunulması gereken ülke bazlı raporlar

22 Şubat 2021     Sirkü 1515 Gelir idaresi Başkanlığınca yayınlanan 3 sıra nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki sirküler ile; -Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre…