KDV Tevkifat uygulamasında yapılan değişiklikler

16 Şubat 2021     Sirkü 1514    16 Şubat 2021 tarih ve 31397 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT de değişiklik yapan 35 sıra numaralı KDV tebliği ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda maddeler halinde sıralanan değişiklikler yapıldı.  1– Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmıştır. Bunlar KDV mükellefleri…