Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisi Bedellerinin yurt içine aktarımı

14 Şubat 2021     Sirkü 1513   Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı” başlıklı 23’üncü maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle madde metnine “Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredisi bedellerinin krediyi kullanan kişi haricindeki kişilerin Türkiye’deki bankalar nezdindeki hesaplarına gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır” hükmü eklenerek Türkiye’de yerleşik…