Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle mücbir sebep

25 Ocak 2021     Sirkü 1505   Gelir İdaresi Başkanlığınca 25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı resmi gazetede yayımlanan 524 sıra nolu VUK Genel tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul…