Ba-Bs formları

25 Ocak 2021     Sirkü 1504   Gelir İdaresi Başkanlığınca 396 sıra nolu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapan 523 sıra nolu VUK Genel Tebliği 25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı resmi gazetede yayımlandı.   Söz konusu genel tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.   1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren;   1- Vergi Usul Kanunu…