Değerli Konut Vergisi

15 Ocak 2021     Sirkü 1503   Değerli Konu Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 15 Ocak 20212 tarih ve 31365 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ ana hatları ile aşağıda özetlendi. Verginin konusu, vergi değeri ve mesken nitelikli taşınmaz kavramı – Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun…