Girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarının kazanç istisnası

14 Ocak 2021     Sirkü 1502 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-d maddesi uyarınca, Türkiye de kurulmuş olmaları şartıyla girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Bu istisna, anılan fon ve ortaklıkların söz konusu kazançları üzerinden kesinti yoluyla vergi alınmasına engel teşkil etmemektedir. Bu nedenle KVK’nun 15’inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında girişim…