TTK’ da yapılan değişiklikler

5 Ocak 2021     _ Sirkü 1500 TTK da Defter Tutma, Pay Senedi Bastırılması ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri  hükümlerindeki değişiklik 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun“ un 28 ila 34’üncü maddelerinde Türk Ticaret Kanunu nun; defter tutma…