2021 yılında uygulanacak maktu tutarlar

29 Aralık 2020     Sirkü 1499   Vergi uygulamaları ile ilgili olarak yılında uygulanacak maktu hadlere ilişkin belirlemeler GVK 313 ve VUK 522 sıra nolu genel tebliğler ile belirlenmiştir. Bu maktu hadlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­ Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna…