2021 yılı asgari ücret

29 Aralık 2020     Sirkü 1498 2021 yılı için asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi   Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri (01.01.2021 – 31.12.2021 Brüt Ücret 3.577,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL Gelir Vergisi 456,13 TL…