KDV ve Kira stopajında indirime devam

23 Aralık 2020     Sirkü 1496 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce 2812 sayılı kararla KDV oranlarında indirime gidilen aşağıda yazılı mal ve hizmet teslimlerinde indirime devam edilecek. Başka bir ifade ile 31.05.2021 tarihine kadar(Bu tarih dahil) – İşyeri kiralama hizmeti, – Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve…