Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı

21 Aralık 2020     Sirkü 1495 19 Aralık 2020 tarih ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 19.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 15,75 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 16,75 Olarak…