Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresinin Uzatılması

19 Aralık 2020     Sirkü 1494 Bilindiği üzere 25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmış ve GİB tarafından 4 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde bu değişiklikler detaylı şekilde açıklanmıştı. Bu değişiklikler gereği, 2019…