7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Vergi affı) iç genelgesi

7 Aralık 2020     Sirkü 1491 Gelir İdaresi Başkanlığınca 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 2020/1 sayılı iç genelge aşağıda özetlenmiştir. A- BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Kanun hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir. 1) Yurt dışında bulunan mükelleflerin faks yoluyla…