Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

3 Aralık 2020     Sirkü 1490   7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanunla KDV Kanunu’na geçici 41. madde eklenerek, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun aşağıda özetlenen ek 1.maddesi kapsamında yapılan işlemler KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamda yapılan işlemler için…