7256 sayılı Kanun gereği Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Vergi affı)

27 Kasım 2020     Sirkü 1487   7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin genel tebliğ 27 Kasım 2020 Tarih ve 31317 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde uygulama esasları ve usulleri ile uygulamaya yönelik birçok örneklere yer verilmiştir. Söz konusu tebliğ aşağıda kısaca özetlenmiştir. 1- Kesinleşmiş Alacak a…