7256 sayılı kanun Bazı alacakların yeniden yapılandırılması (Vergi Affı)

13 Kasım 2020     Sirkü 1485 (7256 sayılı kanun 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı resmi gazetede yayımlandı.) Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapan 7256 sayılı kanun önceki dönemlerdeki vergi affı içeren yapılandırmalardan biraz daha farklı olarak daha kısıtlı bir şekilde düzenlendiği görülmektedir. Bu yasa kesinleşmemiş alacaklar ile yargı safhalarında bulunan alacakları kapsamadığı…