Yangın veya kaza nedeniyle zayi olan mallar, sabit kıymetler

2 Kasım 2020     Sirkü 1483 Ticari hayatın doğal akışında alım satıma konu malların nakliyesi sırasında çeşitli araç kazaları meydana geldiği gibi işyerlerinde yangın çıkması sonucunda hammaddeler, mamul mallar, makine ve demirbaşlar ile binalar zayi olabilmektedir. Bu durumda vergisel açıdan yapılması gerekenler zaman zaman tereddüt konusu olabilmektedir. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278…